zm-fe

 

Nazwa Beneficjenta: ZAKŁADY MIĘSNE WADOWICE Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Zakup usługi B+R przez Zakłady Mięsne Wadowice Sp. z o. o. związanej z opracowaniem receptur i metod wytwarzania produktów mięsnych o charakterze funkcjonalnym wraz z ich późniejszym wdrożeniem”

Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.03-12-0089/21-00

Wartość projektu: 652 128,19 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 423 642,31 zł

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności oraz konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa ZAKŁADY MIĘSNE WADOWICE Sp. z o.o. dzięki realizacji i wdrożeniu wyników usługi B+R w zakresie opracowania składu recepturowego i technologii otrzymywania wyrobów mięsnych o charakterze funkcjonalnym.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie: 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

 

Okres realizacji projektu: od 01.10.2021 do 30.06.2023

 

 

Katalogi produktów (pdf)


Katalogi produktów

Nowości

Wyroby garmażeryjne

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę wyrobów garmażeryjnych.

Oferta do pobrania


wyroby garmazeryjne
strony internetowe dla firm