Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016) (dalej: rozporządzenie) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne Wadowice Sp. z o. o. (34-100 Wadowice, ul. Podstawie 30, tel. +48 33 823 26 04),
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia,
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może być powierzone podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Katalogi produktów (pdf)


Katalogi produktów

Nowości

Wędliny bez E

Pragniemy przedstawić Państwu linię produktów bez E. Wędliny te posiadają tylko naturalne składniki, przy ich produkcji nie stosujemy żadnych dodatków funkcjonalnych, takich jak: substancje konserwujące, wzmacniacze smaku, stabilizatory, substancje zagęszczające, barwniki, przeciwutleniacze, itd. Wędliny te są także produktami bezglutenowymi.

Oferta

wędliny bez e
strony internetowe dla firm