Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016) (dalej: rozporządzenie) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne Wadowice Sp. z o. o. (34-100 Wadowice, ul. Podstawie 30, tel. +48 33 823 26 04),
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia,
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może być powierzone podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Katalogi produktów (pdf)


Katalogi produktów

Nowości

Wyroby garmażeryjne

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę wyrobów garmażeryjnych.

Oferta do pobrania


wyroby garmazeryjne
strony internetowe dla firm